logo De Vries Hallum

Wagenpark

Het moderne en innovatieve wagenpark omvat circa 70 trekkende eenheden en is ingericht voor diverse soorten transport. Wij beschikken over (wip)combi’s, trekkers met opleggers en LZV-voertuigen (25,25 m.); lange zware voertuigen waarbij de normale laadruimte per transportcombinatie vergroot wordt van 13,60 m. naar 21,20 m. Het inzetten van volumetransport levert extra vervoerscapaciteit op en lagere heffingskosten ten opzichte van een (conventionele) trekker met oplegger. Naast de trekker met opleggers kunnen wij voor het buitenlandse vervoer de wipcombinaties inzetten en voor het binnenlandse vervoer de LZV-voertuigen.

wagenpark devrieshallum

Specificatie (wip)combinatie:

  • 30 blokpallets
  • 39 europallets
  • Maximum laadvermogen van 22,5 ton

Specificatie LZV:

  • 42 blokpallets
  • 53 europallets
  • Maximum laadvermogen van 34 ton

Specificatie trekker met oplegger:

  • 26 blokpallets
  • 33 europallets

Naast deze variëteit in ons wagenpark bieden wij onze opdrachtgevers ook de mogelijkheid om de goederen ongekoeld, geconditioneerd, gekoeld of diepgevroren te vervoeren.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering geweest. Wij zijn van mening dat duurzaam ondernemen hand in hand gaat met kostenreductie en opbrengstverhoging. Door te werken met volumetransport en bij vervanging trekkende eenheden aan te schaffen met de nieuwste euro-normeringen, gaan wij doelbewust om met het verduurzamen van ons wagenpark. Internationaal Transportbedrijf De Vries Hallum zal ook in de verdere toekomst doorgaan met het verantwoord vernieuwen van haar wagenpark door te investeren in nieuwe wagens met betere verbruiks- en milieuspecificaties

Om de logistieke processen te optimaliseren en snel te kunnen schakelen zijn de trekkende eenheden voorzien van boordcomputers met een track- en tracesysteem wat een extra dimensie geeft aan het logistieke proces van ons bedrijf. Middels dit systeem kunnen zendingen op de minuut nauwkeurig worden gevolgd en is te allen tijde bekend waar de goederen van onze opdrachtgever zich bevinden.